Oświadczenie na temat emisji dymu podczas pożaru z 19 na 20 sierpnia 2017 r.

Italmatch Polska Sp. z o.o. pragnie odnieść się do narosłych niepokojów związanych z domniemanym zagrożeniem zdrowia ludności cywilnej związanych z pożarem bębna fosforowego (beczki stalowej) w zakładzie Spółki. Fosfor biały paląc się emituje charakterystyczny biały dym, którego głównym składnikiem jest tlenek fosforu(V). Istotnie, substancja ta – w pewnych i jasno określonych warunkach stężenia i czasu ekspozycji na jej działanie! – stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Stężenie groźne dla zdrowia i życia wynosi 50 000 ppm (ppm – część na milion), a czas ekspozycji na działanie tak stężonego tlenku fosforu(V) musiałby wynosić 1 godzinę. W odniesieniu do warunków z wypadku, oznaczałoby to, że osoba eksponowana na działanie tlenku fosforu(V) musiałaby stać przez godzinę w odległości do 25 m od płonącego bębna z fosforem, który nie jest niczym gaszony. Jak wynika z oficjalnych badań stężenia tlenku fosforu(V) dokonywanych w pobliżu miejsca zdarzenia, stężenie tej substancji plasowało się poniżej progu oznaczalności, tj. poniżej 1 ppm. Nieprawdziwe są także wszelkie doniesienia o rzekomym złym samopoczuciu spowodowanym wdychaniem „zapachu fosforu”.

Zdajemy sobie sprawę, że kłęby dymu, obcowanie z nieznaną substancją oraz głośna akcja połączonych służb publicznych może rodzić pytania, wątpliwości i niepokój o własne życie i zdrowie. Jednakże pragniemy Państwa uspokoić, że w wyniku wypadku nie zostało nawet w niewielkim stopniu zagrożone zdrowie czy życie okolicznych mieszkańców czy pracowników okolicznych zakładów. Pragniemy Państwu wyjaśnić, że – skądinąd głośna i widowiskowa, ale przede wszystkim profesjonalna akcja połączonych służb publicznych (m.in. Policji i Państwowej Straży Pożarnej), to rutynowe działanie w takiej sytuacji, którego zadaniem jest (mówiąc kolokwialnie) „na zimne dmuchać” i nie pozwolić na eskalację wypadku do rozmiaru awarii przemysłowej. Prosimy przyjąć do wiadomości, że akcja, którą część z Państwa mogła obserwować, a część tylko o niej słyszała z mediów, to wielokrotnie ćwiczone i pieczołowicie zaplanowane z wyprzedzeniem działania, które podlegają ścisłym normom.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami postępowania dla ludności cywilnej na wypadek awarii w Italmatch Polska dostępnych dla Państwa na stronach Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Chorzów oraz na stronach internetowych Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.